บ้านชูใจ

 

บ้านชูใจก่อตั่งขึ้นในปี 2552 เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะช่วยและให้ที่พักพิงแก่เด็กชายและหญิงอายุระหว่าง 13 – 18 ปี ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เด็กส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการทุนฯ ความเสี่ยงเหล่านี้มาจากภูมิหลังต่างๆ ของครอบครัว เช่น ปัญหาความยากจนมีรายได้น้อย, การป่วยทางจิต, อาการเจ็บป่วย, ความพิการ, อาชญากรรมและการเร่รอนไปกับครอบคัว บ้านชูใจถูกเรียกเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับเด็กๆ เหล่านี้ ที่เขาจะมีที่พักพิง, ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในครอบครัวที่สภาพแวดล้อมปลอดภัย ความปรารถนาของเราคือที่จะเข้าไปถึงครอบครัวและชุมชนที่เด็กๆ เหล่านี้จากมา เพื่อพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเขาและพยายามที่จะช่วยนำความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับบรรยากาศแบบครอบครัวของพวกเขา

เรื่องราวของชีวิตจริง

"เอ"* เกิดมาจากบ้านที่แตกแยก เขาไม่เคยรู้ว่าพ่อของตนเป็นใคร แม่เองก็มีลูกตั้งห้าคนแต่คนละพ่อกัน ทั้งพี่น้องชายหญิงของเอต่างอยู่กระจัดกระจายและเอไม่รู้เลยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง เอโตมากับแม่ที่ไร้ที่อยู่อาศัย แม่ของเอเป็นเด็กกำพร้าและตัวเธอเองก็ไร้แก่นสารไม่มีที่อยู่อาศัย

เมื่อเออายุ 11 ปี แม่ของเขาถูกจับและถูกขังคุกในข้อหาใช้และขายยาเสพติด เธอยังไม่ถูกปล่อย ตัวออกมาเลย ในเวลาเดียวกันนั้น เอได้รับการดูแลเพียงชั่วคราวจากเพื่อนบ้าน ชีวิตของเอแสนจะ ยากลำบากในเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ไปในแต่ละวันเพื่อจะมีชีวิตอยู่ได้ อาจจะได้อาหารจากสักที่หนึ่ง แล้วไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะหาที่พอจะหลับนอนได้แม้จะเล็กและดูสกปรกก็ตาม เอมีญาติอยู่ใกล้ๆ บ้าน แต่ก็ไม่มีใครเลยที่อยากเสนอตัวช่วยเหลืออะไรเพราะเขาต่างเกลียดชังแม่ของเอ

"เอ" ตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านชูใจ บ้านที่เปิดรับสำหรับเด็กที่อยู่ในภาวะมีปัญหาให้มีที่อยู่และรับการดูแล ภายใต้การส่งเสริมของโครงการทุนฯ ถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากมากมายขนาดนี้ เอก็เป็นเด็กดี เขารักที่จะช่วยเหลือและรับผิดชอบ เกรดการเรียนของเอเป็นที่น่าประทับใจ บ้านชูใจรักที่จะมอบบ้าน ที่เปี่ยมด้วยรักและบรรยากาศแบบครอบครัวให้กับเอ

(*นามสมมุติ)

ติดต่อบ้านชูใจPlease enter your name. Please enter your email address. Please enter a valid email address. Please enter a message.

แบ่งปัน

ความรักในบรรยากาศครอบครัว