เป้าหมายการดำเนินงาน

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตได้อุทิศตนช่วยเหลือคนจน คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนที่ถูกลืมในสังคมไทย เราจะพัฒนาชีวิตของเขาเพื่อให้เขาจะช่วยตัวเองและครอบครัวของเขา ในการพัฒนาเราจะช่วยในเรื่องการศึกษา การอบรมอาชีพ การมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

เราอุทิศตนจะทำงานร่วมกับ...

อ่านต่อ


การให้ชีวิต

ในตอนนี้มูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลาอยู่ภายใต้โครงการกว่า 14 โครงการ ถึง 100 คน โดยกระจัดกระจายอยู่ในที่ตั้ง 12 จังหวัด เราหยิบยื่นมือแห่งความรักไปยังเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หญิงขายบริการ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี แม่ที่จวนจะสิ้นชีวิต กลุ่มผู้หญิงที่ยากไร้ในชนบท ผู้หญิงในชุมชนแออัด คนเหล่านี้เป็นคนที่บอบบางที่สุด และทางมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 ตามที่ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมูลนิธิภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของรัฐบาลไทย เราเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่า นี่คือเหตุผลที่เราได้ชื่อว่า มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต


เป็นผู้นั้นที่ประสงค์ให้ชีวิต

ทุกโครงการของมูลนิธิทำงานได้เพราะได้รับเงินทุนต่างๆ จากการบริจาค ชาวต่างชาติทุกคนทุกที่ทำงานกับมูลนิธิเป็นอาสาสมัคร พนักงานคนไทยที่ทำงานกับมูลนิธิและงานของทุกโครงการต้องการการสนับสนุนจากเพื่อนมูลนิธิเพื่อทำงานต่อไปได้ เพื่อนเหล่านั้นที่พูดถึง คือคนทั่วไปหรือนักธุรกิจผู้ที่มีความประสงค์ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนขัดสนในประเทศไทย

คุณอยากจะเป็นผู้นั้นที่ประสงค์ให้ชีวิตไหม?

ความรักในบรรยากาศครอบครัว