โครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

บ้านชูใจ

บ้านชูใจ

สำนักงานมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

ฝ่ายบริหารมูลนิธิ

ศูนย์นางรูธ

ศูนย์นางรูธ

สายลม

สายลม

โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน

โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน

โฮปการ์ด

โฮปการ์ด

ความรักในบรรยากาศครอบครัว