วิธีการที่จะให้ชีวิต

นี่เป็นวิธีการที่ง่ายมาก
โดยที่ไม่ต้องมีอะไรจะต้องเปลี่ยนในชีวิตของคุณเลย เพียง 900 บาท ก็สามารถซื้อนมให้เด็กสิบคนดื่มเป็นเวลาสองอาทิตย์ หรือจ่ายค่ายาให้เด็กที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ได้นานหนึ่งเดือน และเพียง 12,000 บาทก็สามารถจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้เด็กหนึ่งคนในหนึ่งปี
แต่สิ่งที่ให้นั้นมีค่ามากยิ่งกว่าเงิน
ของขวัญที่คุณให้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ นั่นหมายความว่าคุณได้ใส่ใจพวกเขา
คุณได้เห็นคุณค่าของชีวิตหนึ่ง อาจจะเห็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้สูงอายุที่ถูกมองข้ามและละเลย คนที่สังคมลืมพวกเขาไป แต่เราไม่ได้ลืม และคุณก็เช่นเดียวกัน คุณคือผู้ให้ชีวิต
เพราะว่าทุกชีวิตมีคุณค่า

ให้ชีวิตทางออนไลน์ได้ตอนนี้

Secured by PayPal

*หมายเหตุ
การบริจาคออนไลน์ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
การบริจาคเงินออนไลน์ จะต้องมีให้มีการหักค่าบริการสำหรับธนาคารได้ด้วย การบริจาคผ่านเว็บไซต์ของเราจะดำเนินการโดย YWAM Thailand

วิธีอื่นที่จะให้ชีวิต

ส่งเช็คถึง “มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต” ตู้ปณ. 5 ทุ่งเศรษฐี กรุงเทพฯ 10263

โอนเงินถึง มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขาบางนา
หมายเลขบัญชี 130-5-524934
สวิฟโคด BKKBTHBK

(กรุณาอีเมล์รายละเอียดทั้งหมดมายังสำนักงานของเรา เพื่อเราจะส่งใบเสร็จและจดหมายขอบคุณ)

การเงินของมูลนิธิ

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเหมือนคุณ เพราะคุณคือคนที่ใส่ใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่บาดเจ็บภายใน คนที่ภายในจิตใจแตกสลายที่สังคมพากันละเลย โดยผู้บริจาคที่เป็นรายบุคคล กลุ่มคณะ หรือธุรกิจตลอดจนบริษัทห้างร้านต่างๆ มูลนิธิฯ ของเราสามารถช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กได้มากกว่าหนึ่งพันคนทุกๆ เดือน การบริจาคเหล่านี้ช่วยสนับสนุนงานฝ่ายบริหารด้วยและเจ้าหน้าที่คนไทยที่ยอดเยี่ยมของเรา เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ป็นชาวต่างชาตฺล้วนแต่เป็นอาสาสมัครที่ไม่รับเงินเดือนเลย ทุกๆ ปี ทางมูลนิธิฯ จะมีการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานภายนอก ถ้าผู้บริจาคอยากจะเห็น เรายินดีให้ข้อมูลมูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนอยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตำเนินงานตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาล

ความรักในบรรยากาศครอบครัว