สำนักงานมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

รถยังต้องใช้น้ำมันเพื่อให้วิ่งได้ นกต้องใช้ปีกเพื่อให้บิน เช่นเดียวกันนั้นเองที่สำนักงานของมูลนิธิฯ จัดเตรียมการส่งเสริมปรับปรุง น้ำมัน ที่จะทำให้ทั้งสิบห้าโครงการดำเนินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ

คนที่ทำงานในสำนักงานของมูลนิธิฯ ด้านฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อหาเงิน (เงินที่ได้เป็นเพียงเงินเล็กน้อยจริงๆ) หรือเพื่อเกียรติ (จากคนที่มาถ่ายรูปฝ่ายบัญชีเหรอ?) เราอยู่ที่นี่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนติดยา เจ้าหน้าที่อุ้มและดูแลเด็กที่ใกล้จะเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ เราทำงานที่นี่เพื่อช่วยเหลือคนยากจน คนยากไร้ คนด้อยโอกาส คนที่แตกสลายภายใน คนที่มีบาดแผลในประเทศชาตินี้เพื่อให้เขาได้พบที่ปลอดภัย ที่จะเริ่มต้นใหม่ และได้อนาค ซึ่งถ้านั่นหมายถึงการทำฝ่ายบัญชี เราก็จะทำ ถ้านี่หมายถึงการต้องดำเนินเรื่องขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับอาสาสมัครต่างชาติเพื่อช่วยคนเหล่านี้ เราก็จะทำ ถ้านั่นหมายถึงการต้องทำงานดึก นั่งรอการเปิดทำการของสำนักงานราชการ ทำการค้นคว้าวิจัย หาเงินทุน แก้ไขปัญหา เราก็จะทำ

สิ่งที่เราทำนั้นย่อมมองไม่เห็น เราทำส่วนของเราเองเพื่อคนอื่นสามารถทำส่วนของตนเองได้ นี่คือวิธีการที่มูลนิธิฯ มาถึงคนยากไร้และด้อยโอกาสในประเทศไทย นี่คือชีวิต

ติดต่อสำนักงานมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต
ตู้ปณ. 5 ทุ่งเศรษฐี
กรุงเทพฯ 10263Please enter your name. Please enter your email address. Please enter a valid email address. Please enter a message.

มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต
ตู้ปณ. 5 ทุ่งเศรษฐี
กรุงเทพฯ 10263

ความรักในบรรยากาศครอบครัว