ทามาร์โคราช

งานป้องกันการค้ามนุษย์และขายบริการทางเพศ

พันธกิจในหมู่บ้าน

หมู่บ้านต่างๆ คือ เป้าหมายหลักของเรา เพราะว่าผู้หญิงและเด็กจากหมู่บ้านมากมายอยู่ในภาวะเสี่ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มักถูกหลอกใช้ ดังนั้นงานป้องกันจึงต้องให้ความสำคัญอันดับแรกต่อคนกลุ่มนี้

เราจึงได้สำแดงความรักของพระเยซู ผ่านงานโครงการของเราที่ เรียกว่า โครงการ เลี้ยงปลาดุก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวที่ยากจนที่ หมู่บ้านห่างไกลในจังหวัดโคราช ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้คนยากจนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะ แม่หม้าย ได้มีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงปลาดุก เราเริ่มช่วยโดยการสร้างบ่อเลี้ยงและให้ลูกปลาจำนวน 500ตัวเพื่อเพาะเลี้ยงต่อไป

ในปี 2014 เราได้ทำโครงการเพิ่มให้ครอบครัวในหมู่บานเพิ่มเติม ดังนี้

1. แผงขายผลไม้
2. ช่วยปรับปรุงร้านค้า
3. ฟาร์มกบและไก่

ครอบครัวที่เราห้การช่วยเหลือสวนมากเป็นครอบครัวที่มีแม่คนเดียว ดูแลลูกและครอบครัวที่ยากจนมากๆ

พันธกิจในโรงเรียน

เราได้พัฒนางานพันธกิจในหมู่บ้านและในโรงเรียนไปพร้อมๆกัน เนื่องด้วยนักเรียนในโรงเรียนตามเมืองต่างๆ มีเด็ก และวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมากมาย เราไปพบกับเจ้าหน้าที่แผนกการศึกษา ได้รับโอกาสให้สามารถเข้าไปสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน เราได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับหลายๆโรงเรียน เราจึงใช้โอกาสนี้สอนภาษา สอนให้พวกเขารู้จักอัตลักษณ์ และคุณค่าของตัวเอง

พันธกิจนอกสถานที่

เราได้จัดทีมออกไปนอกสถานที่ ตามถนนหนทางต่างๆ ควบคู่กับงานพันธกิจที่ศูนย์ทามาร์ด้วย โดยในทุกๆวันเสาร์ เราจะออกไปตามสถานที่ เช่น อนุสาวรีย์ย่าโม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์กลางเมือง มีคนมากมามากราบไหว้ และรวมถึงเป็นแหล่งของโสเภณีมารวมตัว เดินปะปนกับนักท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสดีที่ทีมงานได้เข้าไปพูดคุย เชิญโสเภณีเหล่านี้มาเรียนภาษาอังกฤษ และอธิษฐานเผื่อหากพวกเธออนุญาต

ร้านกาแฟทามาร์

ร้านกาแฟทามาร์ เป็นพันธกิจล่าสุดที่เราเริ่ม ในเดือน พฤษภาคม 2014 นิมิตของเราก็เพื่อจะสร้างงานให้แก่ผู้หญิงโสเภณีที่เราได้เจอ หากพวกเธอต้องการเริ่มงานใหม่ ชีวิตใหม่ ออกจากธุรกิจการขายบริการ

นอกจากนั้นร้านกาแฟนี้ ก็ยังเป็นศูนย์เรียนภาษาอังกฤษฟรีอีกด้วย เป็นที่ที่ผู้คนที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียน ฝึกภาษาอังกฤษ มาใช้เวลาด้วยกันได้

ติดต่อทามาร์โคราชPlease enter your name. Please enter your email address. Please enter a valid email address. Please enter a message.

ความรักในบรรยากาศครอบครัว