เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต

ขอบคุณที่อยากจะเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต ในปัจจุบันนี้ สำนักงานใหญ่วายแวมประเทศไทยเป็นผู้ดูแลด้านการรับสมัครอาสาสมัครทั้งระยะสั้นและเต็มเวลา ดังนั้นขอท่านอีเมล์ไปที่ office@ywamthai.org และแจ้งว่าท่านมีความประสงค์จะสมัครช่วยงานมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต or download an application from their website: 
http://www.ywamthai.org/th/applications 

office@projlife.com

ติดต่อเราได้ที่มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต
ตู้ปณ. 5 ทุ่งเศรษฐี
กรุงเทพฯ 10263
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-752-8370
แฟกต์: 02-752-8374

 

ความรักในบรรยากาศครอบครัว